Log in als opdrachtgever of zzp’er met uw e-mailadres en wachtwoord. Heeft u nog geen logingegevens? Dan kunt u zich registreren.

Inloggen of registreren.

  • .
Sluiten
Wachtwoord vergeten

Startende en gevestigde zelfstandige en zzp’ers kunnen in een aantal gevallen voor financiële bijstand een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Bent u een zelfstandige of zzp’er en verkeert u tijdelijk in financiële problemen? Of ontvangt u een bijstandsuitkering en wilt u een eigen bedrijf beginnen?

Mogelijk kunt u dan in aanmerking komen voor financiële steun op grond van het Bbz met een periodieke uitkering of voor een bedrijfskapitaal.

Aanvraag Bbz

Om in aanmerking te komen voor een Bbz maakt u een afspraak voor een intakegesprek. Bij dat intakegesprek bekijkt de medewerker van de instantie of het ondernemingsplan dat u hebt opgesteld goed in elkaar zit.

Als u aanvraag compleet is krijgt u binnen een aantal weken schriftelijk antwoord op uw aanvraag. Dit is de beschikking. Als de instantie uw ondernemingsplan heeft goedgekeurd, krijgt u een aanvullende bijstandsuitkering of startkrediet. Een combinatie van startkrediet en een uitkering is ook mogelijk.

Wie kunnen een beroep doen op het Bbz

Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) kent verschillende mogelijkheden van bijstandsverlening. De volgende groepen kunnen een beroep doen op het Bbz:

  • Startende zelfstandigen vanuit eenuitkering.
  • Zzp’ers die hun bedrijf willen beëindigen.
  • Gevestigde zelfstandigen in tijdelijke financiële problemen.
  • Oudere zelfstandigen (55+) met een niet levensvatbaar bedrijf.

Onbekendheid met de Bbz regeling zorgt ervoor dat er weinig of geen gebruik van wordt gemaakt.

Als zzp’er een beroep doen op Bbz

Als u een gevestigde zelfstandige bent en u hebt tijdelijke financiële problemen dan kunt u een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). U kunt in aanmerking komen voor een periodieke uitkering of voor bedrijfskapitaal.

Een periodieke uitkering kunt u krijgen als u niet in uw levensonderhoud kunt voorzien vanwege tijdelijke inkomensproblemen. Als het voorbestaan van een levensvatbaar bedrijf gevaar loopt, kunt u in aanmerking komen voor bedrijfskapitaal. Beide kunt u aanvragen bij de gemeente.

Voorwaarden

Als u in aanmerking wilt komen voor financiële steun op grond van het Bbz moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Het bedrijf moet na de bijstandsverlening levensvatbaar zijn. Dit wil zeggen dat uw inkomen uit het bedrijf, eventueel  aangevuld met andere inkomsten, voldoende oplevert voor u en uw gezin en voor de instandhouding van het bedrijf.
  • U moet minimaal 1225 uur per jaar werkzaam zijn in uw bedrijf.
  • Hulp via een bank of een borginstellingsfonds is niet meer mogelijk

Voor meer informatie over het Bbz kunt u contact opnemen met uw gemeente.

Factuur voorbeelden
Offerte voorbeelden
Urenregistratie voorbeelden

Vakgebieden

Zzp opdrachten en klussen voor zzp’ers, klussers en freelancers

Vakgebieden voor zelfstandige ondernemers zoals zzp’ers, klussers en freelancers met zzp opdrachten en klussen geplaatst door bedrijven en particulieren met een klus in of om het huis. Bent u particulier en wilt u uw tuin laten bestraten, een schutting plaatsen of een boom omzagen, plaats dan vrijblijvend uw klus. Niet alleen voor uw tuinklussen, ook voor het plaatsen van een dakkapel, keuken of een nieuwe verflaag of behang kunt u hier terecht. Bedrijven met een zzp opdracht kunnen ook vrijblijvend plaatsen. Zoekt u een zzp’er voor een tijdelijke aanstelling in de zorgverlening of voor een opdracht in de bouw of metaal, plaats dan uw zzp opdracht en zzp’ers zullen reageren en u een offerte aanbieden voor de werkzaamheden.