Log in als opdrachtgever of zzp’er met uw e-mailadres en wachtwoord. Heeft u nog geen logingegevens? Dan kunt u zich registreren.

Inloggen of registreren.

 • .
Sluiten
Wachtwoord vergeten

Als zzp’er, freelancer, zelfstandig ondernemer of eenmanszaak bent u niet verplicht om algemene voorwaarden te hanteren, maar het is wel handig. Ze geven u zekerheid. Want u heeft de wederzijdse rechten en plichten vastgelegd en u verwijst eenvoudig naar de algemene voorwaarden.

Waarom algemene voorwaarden

Opstellen van algemene voorwaarden

Heel wat kleinere ondernemingen, en met name zzp’ers en freelancers, werken zonder algemene voorwaarden. Dit terwijl zij juist kwetsbaar en afhankelijk van bepaalde inkomstenbronnen en leveringen zijn. U moet zich als ondernemer bedenken, dat u in het geval van een geschil wettelijk ‘geen poot heeft om op te staan’ wanneer u geen algemene voorwaarden heeft of dat deze niet op orde zijn.

Het is daarom voor zzp’ers, freelancers en iedereen die een eigen bedrijf heeft verstandig om algemene voorwaarden op te stellen, door een juridisch adviseur te laten controleren en deze te hanteren.

Wat zijn algemene voorwaarden

De vraag wat algemene voorwaarden nu precies inhouden hoor je veel zzp’er en zelfstandigen regelmatig stellen. Als eenmanszaak bent u immers niet verplicht om algemene voorwaarden te hanteren, wel kan het u een hoop ellende besparen. U hoeft bovendien niet bij elke overeenkomst te onderhandelen over de voorwaarden, die staan vast en daar gaat de tegenpartij voor de overeenkomst akkoord mee.

U kunt dus eenvoudig besluiten om bepaalde regels standaard te laten gelden bij opdrachten en contracten die u afsluit, en dat zijn uw algemene voorwaarden. In deze algemene voorwaarden legt u de wederzijdse rechten en verplichtingen zo duidelijk en volledig mogelijk vast. Hiermee kunt u conflicten voorkomen en staat u in het geval van een conflict juridisch sterk.

Opstellen van algemene voorwaarden

Wanneer u wilt beginnen met het opstellen van uw algemene voorwaarden, zijn er enkele instanties die u hierbij een handje kunnen helpen, denk aan uw branchevereniging als u daar onderdeel van bent. Voor de doe-het-zelvers onder ons zijn er ook alternatieven. Zo heeft de KvK wat voorbeelden gegeven op hun website.

Er zijn echter wel twee eisen die de wet stelt aan de algemene voorwaarden:

 • Redelijke mogelijkheid. De wederpartij moet van u een redelijke mogelijkheid krijgen om kennis te nemen van de algemene voorwaarden, de zogenoemde informatieplicht. Dit wil zeggen, dat de tegenpartij moet instemmen met uw algemene voorwaarden. Het is dus zaak, dat de tegenpartij ten allen tijde inzicht heeft gehad (heeft kunnen hebben) in de door u gestelde algemene voorwaarden. Veel ondernemingen lossen dit op door de algemene voorwaarden met een verwijzing standaard te vermelden op offertes, contracten en op de website.
 • Onredelijk bezwarend. De inhoud van uw algemene voorwaarden mag niet onredelijk bezwarend zijn voor de wederpartij. Bij het opstellen van uw algemene voorwaarden moet u zich ook bewust zijn van de zogenoemde wettelijk vastgelegde grijze en zwarte lijst. Op de zwarte lijst staan zaken die verboden zijn om op te nemen in uw algemene voorwaarden. Daarnaast is op deze pagina ook een grijze lijst vermeld, dit zijn zaken die door het gerecht als onredelijk bezwarend kunnen worden geïnterpreteerd. Het is verstandig om u verre te houden van algemene voorwaarden die raakvlakken hebben met deze regels.

Zaken neem in algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden die u opstelt dienen aan te sluiten bij de feitelijke gang van zaken binnen uw bedrijf of branche. Het is daarom helemaal niet vreemd om in dit opzicht de kunst van anderen af te kijken, de website van de KvK aan te wenden of contact op te nemen met uw brancheorganisatie.

Zaken die in de algemene voorwaarden worden uitgelicht zijn:

 • offerte (vrijblijvend of niet, termijn voor aanvaarding),
 • transport (wie betaalt transport, verzekering, invoerrechten),
 • levertijd (overmacht),
 • betaling (betalingstermijn, incassokosten, rente),
 • eigendomsvoorbehoud (eigendom gaat pas over na betaling),
 • garantie (zo ja, onder welke voorwaarden),
 • afwikkeling van geschillen (rechter of arbitrage),
 • aansprakelijkheid (beperking, hoogte schadevergoeding).

U doet er ten allen tijde verstandig aan om de door u opgestelde algemene voorwaarden te laten controleren door een juridisch adviseur om te voorkomen dat een van de regels van redelijkheid en billijkheid zijn overschreden.

Algemene voorwaarden deponeren

Wanneer u de algemene voorwaarden heeft opgesteld volgens de algemene basisregels en de regels die gesteld zijn op de zwarte en grijze lijst en u deze heeft laten controleren door een juridisch adviseur, is het tijd om uw algemene voorwaarden te deponeren bij de KvK of de Griffier van de rechtbank.

Het is echter geen verplichting maar deponeren van de algemene voorwaarden wordt aangeraden. Het heeft namelijk als voordeel dat u sterker staat in het geval van een conflict. Dat ze zijn gedeponeerd is namelijk ook een bewijs dat u tussentijds niets in de tekst van de algemene voorwaarden heeft gewijzigd. Aan het deponeren van de algemene voorwaarden bij de KvK zijn wel kosten aan verbonden.

Factuur voorbeelden
Offerte voorbeelden
Urenregistratie voorbeelden

Vakgebieden

Zzp opdrachten en klussen voor zzp’ers, klussers en freelancers

Vakgebieden voor zelfstandige ondernemers zoals zzp’ers, klussers en freelancers met zzp opdrachten en klussen geplaatst door bedrijven en particulieren met een klus in of om het huis. Bent u particulier en wilt u uw tuin laten bestraten, een schutting plaatsen of een boom omzagen, plaats dan vrijblijvend uw klus. Niet alleen voor uw tuinklussen, ook voor het plaatsen van een dakkapel, keuken of een nieuwe verflaag of behang kunt u hier terecht. Bedrijven met een zzp opdracht kunnen ook vrijblijvend plaatsen. Zoekt u een zzp’er voor een tijdelijke aanstelling in de zorgverlening of voor een opdracht in de bouw of metaal, plaats dan uw zzp opdracht en zzp’ers zullen reageren en u een offerte aanbieden voor de werkzaamheden.