Log in als opdrachtgever of zzp’er met uw e-mailadres en wachtwoord. Heeft u nog geen logingegevens? Dan kunt u zich registreren.

Inloggen of registreren.

 • .
Sluiten
Wachtwoord vergeten

Als uw eenmansbedrijf succesvol is en groeit, dan kunt u overwegen een medewerker in dienst te nemen. Bepaal in dit geval eerst of u een tijdelijke of vaste kracht zoekt en houd rekening met personeelskosten.

Zzp’er en personeel

Zzp’er en personeel

Als u als zzp’er of freelancer personeel wilt aannemen, moet u aan veel zaken denken. Hoe vind ik een geschikte medewerker? Hoe ziet bijvoorbeeld een goede arbeidsovereenkomst eruit? Wat moet ik aan administratie regelen? Bovendien betekent het hebben van uw eerste personeel vaak een omslag voor uzelf en uw bedrijf.

U hebt andere vaardigheden nodig, en u moet het werk anders gaan organiseren. Maak daarom een goede afweging voordat u als zelfstandige ondernemer overweegt om met personeel in dienst te gaan werken.

Personeelskosten

Als u iemand in dienst neemt, dan wordt u werkgever. Als werkgever krijgt u verschillende verplichtingen. U moet bijvoorbeeld loonheffing betalen, premies voor de werknemersverzekeringen afdragen en een loonadministratie bijhouden.

Loonheffingen is een verzamelnaam voor:

 • premies van werknemersverzekeringen (ZW, WW en WAO/WIA),
 • inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet,
 • loonbelasting/premie volksverzekeringen.

De loonbelasting/premie volksverzekeringen, de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW en een deel van de WW-premie houdt u in op het loon van uw werknemers. U moet dus beseffen dat het hebben van personeel kosten met zich meebrengt.

Moet uw eerste personeel een fulltimer of parttimer zijn? Wat moet het opleidingsniveau zijn van uw personeel? De antwoorden op deze vragen bepalen ook hoe groot uw kostenpost voor personeel zal zijn. Daarna moet u bekijken of u deze kosten als eenmanszaak kunt dragen. Misschien is het beter om eerst gebruik te maken van familie, kennissen, stagiaires, oproepkrachten, seizoenshulp, vakantiewerkers, thuiswerkers, uitzendkrachten of uitbesteding.

Personeel aanmelden

Neemt u voor het eerst een werknemer in dienst? Meldt u dan eerst als werkgever aan bij de Belastingdienst en laat elke nieuwe werknemer een loonbelastingverklaring invullen.

U dient zich ook verplicht aan te sluiten bij een Uitvoeringsinstelling Werknemersverzekeringen waar uw bedrijf onder valt. De uitvoeringsinstellingen zoals Cadans, GAK, GUO, Bouwnijverheid (SFB) en USZO voeren de sociale verzekeringen uit, de ziektewet, WW en WAO. De premies voor de genoemde sociale verzekeringen betaalt u als werkgever aan de UWV. Elke werknemer dient u binnen vier weken bij de betreffende UWV aan te melden.

Tot slot moet u zich ook aanmelden bij een Arbodienst.

Loonadministratie

Als u als eenmansbedrijf een werknemer in dienst neemt moet u een loonadministratie opzetten. Deze administratie moet voldoen aan een aantal voorwaarden van de Belastingdienst en UWV.

Veel ondernemers besteden hun loonadministratie uit aan administratiekantoren. Spreek goed af welke werkzaamheden zij als administratiekantoor moeten uitvoeren en wat er van u wordt verwacht.

Het arbeidscontract

Als u iemand in dienst neemt, dan gaat u een arbeidscontract aan met de werknemer. Er is sprake van een arbeidscontract als:

 • Er een gezagsverhouding is. U geeft redelijke aanwijzingen en bepaalt bijvoorbeeld hoe, wanneer en waar het werk plaatsvindt.
 • U loon betaalt aan de werknemer. Meestal is dat geld, maar het kan bijvoorbeeld een maaltijd, dienstauto of  aandelenoptieregeling zijn. Een onkostenvergoeding is geen loon.
 • De werknemer de arbeid zelf verricht. De arbeid moet waarde hebben voor de werkgever. Een stage of leerplaats is in deze zin dus geen arbeid.

U kunt het contract mondeling of schriftelijk overeenkomen. Het is verstandig dit schriftelijk te doen. U moet in ieder geval de volgende zaken op schrift stellen en kenbaar maken aan de werknemer:

 • naam en woonplaats van werkgever en werknemer,
 • aard van de werkzaamheden (correct, maar niet gedetailleerd),
 • tijdstip indiensttreding,
 • duur van het contract,
 • aantal uren per dag en werktijden,
 • loon,
 • regels voor vakantiedagen en betaald verlof,
 • opzegtermijn,
 • cao die van toepassing is.

Ook kunnen er bepalingen in het contract staan over een proeftijd, pensioenregeling, concurrentiebeding, verbod van nevenwerkzaamheden vergoedingen of geheimhouding.

Factuur voorbeelden
Offerte voorbeelden
Urenregistratie voorbeelden

Vakgebieden

Zzp opdrachten en klussen voor zzp’ers, klussers en freelancers

Vakgebieden voor zelfstandige ondernemers zoals zzp’ers, klussers en freelancers met zzp opdrachten en klussen geplaatst door bedrijven en particulieren met een klus in of om het huis. Bent u particulier en wilt u uw tuin laten bestraten, een schutting plaatsen of een boom omzagen, plaats dan vrijblijvend uw klus. Niet alleen voor uw tuinklussen, ook voor het plaatsen van een dakkapel, keuken of een nieuwe verflaag of behang kunt u hier terecht. Bedrijven met een zzp opdracht kunnen ook vrijblijvend plaatsen. Zoekt u een zzp’er voor een tijdelijke aanstelling in de zorgverlening of voor een opdracht in de bouw of metaal, plaats dan uw zzp opdracht en zzp’ers zullen reageren en u een offerte aanbieden voor de werkzaamheden.