Log in als opdrachtgever of zzp’er met uw e-mailadres en wachtwoord. Heeft u nog geen logingegevens? Dan kunt u zich registreren.

Inloggen of registreren.

  • .
Sluiten
Wachtwoord vergeten

Ontvangt u een bijstandsuitkering (WWB) en loopt u met het idee rond om voor uzelf te beginnen? Dan moet u eerst contact opnemen met de Gemeentelijke Sociale Dienst. U kunt daar informatie inwinnen over de gevolgen van uw start en eventuele financieringsmogelijkheden van uw onderneming op grond van Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

De Sociale Dienst kan u helpen plannen te realiseren. Als zij positief tegenover uw plannen staan, komt u in aanmerking voor een zogeheten voorbereidingsjaar. U krijgt dan een jaar lang gewoon uw bijstandsuitkering, maar u hoeft niet te solliciteren.

Enthousiast van start

In het voorbereidingsjaar kunt u de start van uw bedrijf goed voorbereiden. Bijvoorbeeld dooreen goed ondernemingsplan te schrijven, te berekenen hoeveel geld u nodig heeft of misschien al een zzp opdracht of klus te werven.

Mensen die vanuit een uitkering een eigen bedrijf beginnen, lopen minder risico terug te vallen op een uitkering dan mensen die vanuit dezelfde situatie een baan in loondienst aannemen. Als zelfstandige bent u eigen baas, u doet uw werk op uw manier en u kunt uw werktijden zelf bepalen.

U moet echter niet van de gedachte uit gaan dat u moet starten omdat u een uitkering heeft. U moet wel enthousiast zijn en een uniek idee hebben waarmee u zich kunt onderscheiden van andere zzp’ers.

Bijstandsverlening (Bbz)

Via het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) kunnen ondernemers inkomensondersteuning krijgen. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u een ondernemingsplan maken. Uit dit plan moet blijken dat de onderneming ‘levensvatbaar’ is.

Voor startende ondernemers bestaan de volgende vormen van bijstandsverlening:

  • Periodieke uitkering. Liggen de inkomsten uit uw bedrijf onder bijstandsniveau? Als startende ondernemer kunt u aanspraak maken op een periodieke uitkering. Die vult uw inkomen aan tot bijstandsniveau. Is de periode verstreken en bent u vanwege medische of sociale redenen niet volledig beschikbaar voor uw bedrijf, dan kunt u verlenging krijgen. De verstrekte uitkering is in principe een renteloze lening. In het jaar na de bijstandsverlening stelt de gemeente vast of u nog een deel van de lening moet terugbetalen.
  • Bedrijfskapitaal. Een rentedragende lening om te investeren.
  • Voorbereidingsperiode. Als u zich voorbereidt op de start van uw bedrijf kunt u met nog allerlei kosten te maken krijgen. Bijvoorbeeld voor het doen van marktonderzoek of het kopen van bedrijfsmaterialen. Daarvoor kunt u op grond van de Bbz een renteloze lening krijgen. Deze lening is bedoeld voor noodzakelijke investeringen bij de voorbereiding.
  • Vergoeding begeleidingskosten. Als uw bedrijf eenmaal is gestart, kunt u er baat bij hebben om u door een deskundige te laten begeleiden. In het eerste jaar na de start van de onderneming kan de gemeente een bedrag voor deze begeleidingskosten beschikbaar stellen.

Verzekeringen en ziektekosten

Als u een bijstandsuitkering ontvangt, bent u niet verzekerd voor bijvoorbeeld ziekte of arbeidsongeschiktheid. Als ondernemer bent u helemaal zelf verantwoordelijk voor uw persoonlijke sociale zekerheid. U heeft wel een verplichte ziektekostenverzekering.

Bron: Kamer van Koophandel

Factuur voorbeelden
Offerte voorbeelden
Urenregistratie voorbeelden

Vakgebieden

Zzp opdrachten en klussen voor zzp’ers, klussers en freelancers

Vakgebieden voor zelfstandige ondernemers zoals zzp’ers, klussers en freelancers met zzp opdrachten en klussen geplaatst door bedrijven en particulieren met een klus in of om het huis. Bent u particulier en wilt u uw tuin laten bestraten, een schutting plaatsen of een boom omzagen, plaats dan vrijblijvend uw klus. Niet alleen voor uw tuinklussen, ook voor het plaatsen van een dakkapel, keuken of een nieuwe verflaag of behang kunt u hier terecht. Bedrijven met een zzp opdracht kunnen ook vrijblijvend plaatsen. Zoekt u een zzp’er voor een tijdelijke aanstelling in de zorgverlening of voor een opdracht in de bouw of metaal, plaats dan uw zzp opdracht en zzp’ers zullen reageren en u een offerte aanbieden voor de werkzaamheden.