Log in als opdrachtgever of zzp’er met uw e-mailadres en wachtwoord. Heeft u nog geen logingegevens? Dan kunt u zich registreren.

Inloggen of registreren.

  • .
Sluiten
Wachtwoord vergeten

VAR staat voor Verklaring Arbeidsrelatie. De VAR is een verklaring die door de Belastingdienst gratis wordt uitgegeven en aangeeft wat voor ondernemer u bent. U bent niet verplicht om een verklaring aan te vragen. Wel kan uw opdrachtgever erom vragen.

Voor de opdrachtgever is het namelijk van belang om vóór het aangaan van een opdracht te weten of er sprake is van zelfstandig ondernemerschap of van een werknemer met loondienstbetrekking, fictief dienstverband of bijverdiensten.

Beoordeling loondienstbetrekking

De opdrachtgever zal zelf moeten bepalen of er nu wel of niet sprake is van een loondienstbetrekking en vervolgens wel of geen loonheffingen en premies werknemersverzekeringen moeten inhouden en afdragen op de door u verrichte werkzaamheden.

De Belastingdienst geeft daarom op uw verzoek een gratis VAR verklaring af. Met de VAR verklaring geeft u de opdrachtgever vooraf de zekerheid over de vraag of uw inkomen uit een arbeidsrelatie, als belastbare winst uit onderneming, belastbaar loon of belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden wordt belast.

De opdrachtgever loopt dan niet het risico dat de Belastingdienst achteraf zegt dat het eigenlijk om een werkgever en werknemer relatie ging. Dat kan betekenen dat de opdrachtgever achteraf over die periode alsnog loonheffingen en premies werknemersverzekeringen moet afdragen wat een flinke strop kan zijn en dus vragen opdrachtgevers steeds vaker om een VAR.

De VAR geeft in het kort dus de zekerheid over de fiscale status van de inkomsten die voortvloeien uit uw arbeidsrelatie.

Voor wie een VAR

Iedereen die in Nederland woont kan een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) aanvragen. U kunt alleen een Verklaring aanvragen voor werkzaamheden die u zelf uitvoert voor een of meer opdrachtgevers. U kunt dus geen Verklaring aanvragen voor handelsactiviteiten zoals het inkopen en verkopen van producten.

U bent niet verplicht een verklaring aan te vragen. Wel kan uw opdrachtgever erom vragen.

Waarom een VAR

U kunt één VAR verklaring aanvragen voor alle werkzaamheden van dezelfde soort die u voor een of meer opdrachtgevers verricht. Verandert de aard van de werkzaamheden dan moet een nieuwe verklaring worden aangevraagd. Verricht u timmerwerkzaamheden en ontwikkelt u software? Dan vraagt u dus één VAR aan voor de timmerwerkzaamheden en één voor het ontwikkelen van software.

Het is ook niet mogelijk om voor timmerwerkzaamheden die u in loondienst verricht en timmerwerkzaamheden die u als zzp’er verricht, 1 VAR aan te vragen. Het gaat dan wel om dezelfde werkzaamheden maar u verricht deze niet onder dezelfde voorwaarden. De VAR die u krijgt voor uw werkzaamheden als zelfstandige, mag u dus niet gebruiken voor uw werkzaamheden in loondienst.

Geldigheid van de VAR

De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) is maximaal 1 kalenderjaar geldig. De geldigheidstermijn gaat in aan het begin van het kalenderjaar. Als u in de loop van het jaar start met uw activiteiten, kan de Belastingdienst de verklaring vanaf het begin van de werkzaamheden tot het einde van het kalenderjaar laten gelden. Als de geldigheidstermijn verloopt, kunt u een nieuwe VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) voor het volgende jaar aanvragen vanaf 1 september van het lopende jaar.

De VAR verklaring moet geldig zijn wanneer u de verklaring aan uw opdrachtgever toont. Uw opdrachtgever moet een kopie van de verklaring en een kopie van uw identiteitsbewijs bewaren in zijn administratie.

Soorten VAR verklaringen

Er zijn vier soorten VAR verklaringen, maar met name de VAR-wuo en de VAR-row zijn op zelfstandigen van toepassing.

  • VAR-wuo (winst uit onderneming). U bent 100% zelfstandige en ondernemer voor de inkomstenbelasting.
  • VAR-row (resultaat uit overige werkzaamheden). U bent zelfstandige maar u hebt niet de fiscale status van ondernemer voor inkomstenbelasting.
  • VAR-dga directeur-grootaandeelhouder). Uw inkomsten zijn voor rekening en risico van de vennootschap (BV en NV).
  • VAR-loon (loon uit dienstbetrekking). U wordt beschouwd als werknemer de inkomsten behoren tot loon uit dienstbetrekking.

VAR aanvragen

Een aanvraag Verklaring Arbeidsrelatie VAR is gratis en deze kunt u downloaden of online invullen op de website van de Belastingdienst via Aanvraag Verklaring arbeidsrelatie.

Factuur voorbeelden
Offerte voorbeelden
Urenregistratie voorbeelden

Vakgebieden

Zzp opdrachten en klussen voor zzp’ers, klussers en freelancers

Vakgebieden voor zelfstandige ondernemers zoals zzp’ers, klussers en freelancers met zzp opdrachten en klussen geplaatst door bedrijven en particulieren met een klus in of om het huis. Bent u particulier en wilt u uw tuin laten bestraten, een schutting plaatsen of een boom omzagen, plaats dan vrijblijvend uw klus. Niet alleen voor uw tuinklussen, ook voor het plaatsen van een dakkapel, keuken of een nieuwe verflaag of behang kunt u hier terecht. Bedrijven met een zzp opdracht kunnen ook vrijblijvend plaatsen. Zoekt u een zzp’er voor een tijdelijke aanstelling in de zorgverlening of voor een opdracht in de bouw of metaal, plaats dan uw zzp opdracht en zzp’ers zullen reageren en u een offerte aanbieden voor de werkzaamheden.