Log in als opdrachtgever of zzp’er met uw e-mailadres en wachtwoord. Heeft u nog geen logingegevens? Dan kunt u zich registreren.

Inloggen of registreren.

 • .
Sluiten
Wachtwoord vergeten

Om zekerheid te krijgen over het zelfstandig zijn, kunt u een VAR–Winst Uit Onderneming (kortweg VAR-wuo) aanvragen bij de Belastingdienst. Met deze VAR-wuo verklaring weet de opdrachtgever zeker dat de Belastingdienst u als zelfstandig ondernemer beschouwt en dat hij als opdrachtgever geen loonheffing en premies werknemersverzekeringen hoeft in te houden.

Overlegt u aan een opdrachtgever een VAR-wuo dan weet hij zeker dat hij te maken heeft met een zelfstandige ondernemer en is de opdrachtgever automatisch gevrijwaard van de loonheffing en premies werknemersverzekeringen.

Zzp opdrachten

Zonder een VAR-wuo zal een opdrachtgever u minder snel een project gunnen en loopt u dus zzp opdrachten mis. Als u voornamelijk voor particulieren werkt is het waarschijnlijk geen probleem. Met een VAR-wuo bent u als zelfstandige ondernemer dus niet verzekerd voor de inkomensrisico’s van ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid en kunt geen aanspraak maken op een uitkering.

Wanneer krijgt u een VAR-wuo

Om te bepalen of u een ondernemer bent, let de belastingdienst vooral op de volgende punten:

 • Bent u verplicht aanwijzingen van een opdrachtgever te volgen?
 • Wordt u doorbetaald tijdens vakantie of ziekte?
 • Maakt u winst en zo ja, hoeveel?
 • Hoe zelfstandig is uw onderneming?
 • Beschikt u over kapitaal in de vorm van geld of goederen?
 • Hoeveel tijd steekt u in de onderneming?
 • Wat is de omvang in tijd en geld van uw werkzaamheden?
 • Hoeveel klanten heeft uw onderneming?
 • Hoe maakt uw onderneming zich bekend naar buiten?
 • Loopt u ondernemersrisico?
 • Bent u aansprakelijk voor alle schulden van de onderneming?

De belastingdienst kijkt of deze punten relevant zijn voor uw werkzaamheden en beoordelen uw aanvraagformulier in zijn geheel. Daarbij kijken ze ook naar de onderlinge samenhang van uw antwoorden. Niet iedereen die zichzelf als ondernemer ziet, beschouwt de belastingdienst ook als ondernemer.

Als u de VAR-wuo gebruikt, moet u via uw aangifte inkomstenbelasting belasting betalen en moet u facturen versturen voor uw werkzaamheden. Daarnaast bent u verplicht een administratie bij te houden en te bewaren, met daarin onder andere de facturen die u ontvangt, en kopieën van de facturen die u verstuurt.

Geldigheid van de VAR

De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) is maximaal 1 kalenderjaar geldig. De geldigheidstermijn gaat in aan het begin van het kalenderjaar. Als u in de loop van het jaar start met uw activiteiten, kan de Belastingdienst de verklaring vanaf het begin van de werkzaamheden tot het einde van het kalenderjaar laten gelden. Als de geldigheidstermijn verloopt, kunt u een nieuwe VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) voor het volgende jaar aanvragen vanaf 1 september van het lopende jaar.

De VAR verklaring moet geldig zijn wanneer u de verklaring aan uw opdrachtgever toont. Uw opdrachtgever moet een kopie van de verklaring en een kopie van uw identiteitsbewijs bewaren in zijn administratie.

Soorten VAR verklaringen

Er zijn vier soorten VAR verklaringen, maar met name de VAR-wuo en de VAR-row zijn op zelfstandigen van toepassing.

 • VAR-wuo (winst uit onderneming). U bent 100% zelfstandige en ondernemer voor de inkomstenbelasting.
 • VAR-row (resultaat uit overige werkzaamheden). U bent zelfstandige maar u hebt niet de fiscale status van ondernemer voor inkomstenbelasting.
 • VAR-dga directeur-grootaandeelhouder). Uw inkomsten zijn voor rekening en risico van de vennootschap (BV en NV).
 • VAR-loon (loon uit dienstbetrekking). U wordt beschouwd als werknemer de inkomsten behoren tot loon uit dienstbetrekking.

VAR aanvragen

Een aanvraag Verklaring Arbeidsrelatie VAR is gratis en deze kunt u downloaden of online invullen op de website van de Belastingdienst via Aanvraag Verklaring arbeidsrelatie.

Factuur voorbeelden
Offerte voorbeelden
Urenregistratie voorbeelden

Vakgebieden

Zzp opdrachten en klussen voor zzp’ers, klussers en freelancers

Vakgebieden voor zelfstandige ondernemers zoals zzp’ers, klussers en freelancers met zzp opdrachten en klussen geplaatst door bedrijven en particulieren met een klus in of om het huis. Bent u particulier en wilt u uw tuin laten bestraten, een schutting plaatsen of een boom omzagen, plaats dan vrijblijvend uw klus. Niet alleen voor uw tuinklussen, ook voor het plaatsen van een dakkapel, keuken of een nieuwe verflaag of behang kunt u hier terecht. Bedrijven met een zzp opdracht kunnen ook vrijblijvend plaatsen. Zoekt u een zzp’er voor een tijdelijke aanstelling in de zorgverlening of voor een opdracht in de bouw of metaal, plaats dan uw zzp opdracht en zzp’ers zullen reageren en u een offerte aanbieden voor de werkzaamheden.