Log in als opdrachtgever of zzp’er met uw e-mailadres en wachtwoord. Heeft u nog geen logingegevens? Dan kunt u zich registreren.

Inloggen of registreren.

  • .
Sluiten
Wachtwoord vergeten

Als in de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) staat dat uw inkomsten als resultaat uit overige werkzaamheden (VAR-row) worden aangemerkt, dan biedt de VAR-row uw opdrachtgevers geen zekerheid over de vraag of zij loonheffingen moeten inhouden en afdragen.

VAR-row

VAR-row

Uw opdrachtgever moet in dit geval altijd zelf toetsen of er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking. Als hij vindt dat er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking, dan zal hij loonheffingen inhouden en afdragen. Vindt uw opdrachtgever dat er geen sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking, dan zal hij geen loonheffingen inhouden en afdragen.

Beoordeling van de dienstbetrekking

Bij een VAR-row moet de opdrachtgever nog steeds beoordelen of hij loonheffing en premies werknemersverzekeringen moet inhouden en afdragen. Daarom doet de opdrachtgever van de zelfstandige er verstandig aan om te toetsen of er sprake is van een dienstverband.

Een toelichting over de beoordeling van de dienstbetrekking door de Belastingdienst en het UWV is te vinden op de website van Ministerie van Financiën. Deze toets kost de opdrachtgever echter tijd en levert uiteindelijk niet de gewenste duidelijkheid op. De Belastingdienst kan namelijk achteraf altijd nog tot een ander oordeel komen.

Zelfstandigen zijn dus het meest gebaat bij het verkrijgen van een VAR-wuo. Alleen hierbij krijgt de opdrachtgever vooraf volstrekte financiële zekerheid. Ook als de Belastingdienst of de UWV bij een eventuele controle achteraf tot een ander oordeel komen.

Voor zelfstandigen en opdrachtgevers kan het dus verstandig zijn bezwaar te maken tegen een VAR-row.

Geldigheid van de VAR

De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) is maximaal 1 kalenderjaar geldig. De geldigheidstermijn gaat in aan het begin van het kalenderjaar. Als u in de loop van het jaar start met uw activiteiten, kan de Belastingdienst de verklaring vanaf het begin van de werkzaamheden tot het einde van het kalenderjaar laten gelden. Als de geldigheidstermijn verloopt, kunt u een nieuwe VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) voor het volgende jaar aanvragen vanaf 1 september van het lopende jaar.

De VAR verklaring moet geldig zijn wanneer u de verklaring aan uw opdrachtgever toont. Uw opdrachtgever moet een kopie van de verklaring en een kopie van uw identiteitsbewijs bewaren in zijn administratie.

Soorten VAR verklaringen

Er zijn vier soorten VAR verklaringen, maar met name de VAR-wuo en de VAR-row zijn op zelfstandigen van toepassing.

  • VAR-wuo (winst uit onderneming). U bent 100% zelfstandige en ondernemer voor de inkomstenbelasting.
  • VAR-row (resultaat uit overige werkzaamheden). U bent zelfstandige maar u hebt niet de fiscale status van ondernemer voor inkomstenbelasting.
  • VAR-dga directeur-grootaandeelhouder). Uw inkomsten zijn voor rekening en risico van de vennootschap (BV en NV).
  • VAR-loon (loon uit dienstbetrekking). U wordt beschouwd als werknemer de inkomsten behoren tot loon uit dienstbetrekking.

VAR aanvragen

Een aanvraag Verklaring Arbeidsrelatie VAR is gratis en deze kunt u downloaden of online invullen op de website van de Belastingdienst via Aanvraag Verklaring arbeidsrelatie.

Factuur voorbeelden
Offerte voorbeelden
Urenregistratie voorbeelden

Vakgebieden

Zzp opdrachten en klussen voor zzp’ers, klussers en freelancers

Vakgebieden voor zelfstandige ondernemers zoals zzp’ers, klussers en freelancers met zzp opdrachten en klussen geplaatst door bedrijven en particulieren met een klus in of om het huis. Bent u particulier en wilt u uw tuin laten bestraten, een schutting plaatsen of een boom omzagen, plaats dan vrijblijvend uw klus. Niet alleen voor uw tuinklussen, ook voor het plaatsen van een dakkapel, keuken of een nieuwe verflaag of behang kunt u hier terecht. Bedrijven met een zzp opdracht kunnen ook vrijblijvend plaatsen. Zoekt u een zzp’er voor een tijdelijke aanstelling in de zorgverlening of voor een opdracht in de bouw of metaal, plaats dan uw zzp opdracht en zzp’ers zullen reageren en u een offerte aanbieden voor de werkzaamheden.