Log in als opdrachtgever of zzp’er met uw e-mailadres en wachtwoord. Heeft u nog geen logingegevens? Dan kunt u zich registreren.

Inloggen of registreren.

 • .
Sluiten
Wachtwoord vergeten

Elke ondernemer die jaarlijks € 2.200,00 of meer investeert in zijn bedrijf, laat geld liggen als hij geen gebruik maakt van de investeringsaftrek. Dit is zonde van het geld. Maar hoe werkt die investeringsaftrek dan?

Investeringsaftrek bestaat uit een bedrag dat u van uw winst mag aftrekken in het jaar dat u een investering heeft gedaan. Hierdoor wordt uw bruto winst lager en hoeft u dus minder belasting te betalen. Hoe meer u investeert, hoe hoger het bedrag dat u af mag trekken.

Investeringsaftrek voor de zzp’er

U kunt dus als ondernemer financieel voordeel behalen met een aantal investeringsregelingen. Iedere ondernemer in Nederland die belastingplichtig is voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting, kan deze regelingen gebruiken.

Investeringen kunnen betrekking hebben op bedrijfsmiddelen die bij het productieproces over meerdere jaren gebruikt worden. Het gaat bijvoorbeeld om investeringen in gebouwen, machines, apparatuur, gereedschap of inventaris.

Er zijn drie soorten investeringsaftrek:

 • kleinschaligheidsinvesteringsaftrek KIA,
 • energie-investeringsaftrek EIA,
 • milieu-investeringsaftrek MIA.

De KIA zal het meest op zzp’ers van toepassing zijn.

Voorwaarden van investeringsaftrek

U hebt recht op een investeringsaftrek als u in 2007 voor meer dan € 2.100,00 investeert in bedrijfsmiddelen. U investeert in een bedrijfsmiddel in het jaar waarin u het koopt en dus een betalingsverplichting aangaat. Het minimale bedrag dat u moet uitgeven aan investeringen om investeringsaftrek te mogen toepassen is € 2.200,00 per jaar.

Het gaat daarbij dus niet om de prijs van de afzonderlijke investeringen, maar om het totaalbedrag van alle investeringen die u in een kalenderjaar doet. Het kan dus lonen om die ene investering die u eigenlijk volgend jaar wilde doen, dit jaar nog te doen, als u zo boven die drempel van € 2.200,00 uitkomt.

Voor de investeringsaftrek kunt u in principe alle investeringen meetellen, behalve de volgende:

 • bedrijfsmiddelen die minder dan 450 euro per stuk kosten,
 • woonhuizen, grond en dieren,
 • personenauto’s die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer,
 • vaartuigen voor representatieve doeleinden,
 • effecten, vorderingen en publiekrechtelijke vergunningen,
 • bedrijfsmiddelen die u wilt gaan verhuren,
 • bedrijfsmiddelen die u in het buitenland gaat gebruiken,
 • bedrijfsmiddelen die u ooit voor uzelf hebt aangeschaft en nu in uw zaak gaat gebruiken,
 • bedrijfsmiddelen die u overneemt van een familielid of een huisgenoot van een familielid.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek KIA

De KIA is speciaal bedacht om het investeren te stimuleren bij kleine ondernemers zoals zzp’ers. Om recht te hebben op KIA moet u in een kalenderjaar meer investeren dan 2.200, en minder dan 300.000 euro. De investeringen mogen niet in bovenstaande lijst staan.

Hieronder kunt u aflezen hoeveel uw aftrek bedraagt:

Meer dan Niet meer dan Investeringsaftrek
€ 0,00 € 2.200,00 0%
€ 2.200,00 € 54.000,00 28%
€ 54.000,00 € 100.000,00 Vast bedrag: € 15.120,00
€ 100.000,00 € 300.000,00 € 15.120,00 verminderd met 7,56% van het investeringsbedrag boven de € 100.000,00
€ 300.000,00 - Geen aftrek

Energie-investeringsaftrek EIA

Als uw bedrijf investeert in energiebesparende bedrijfsmiddelen of in duurzame energie, kunt u recht hebben op EIA, waarmee u maar liefst 44% van uw investeringsuitgaven kunt aftrekken van uw fiscale winst. U kunt de EIA en de KIA gelijktijdig toepassen.

Voor die investeringen geldt dat ze moeten voldoen aan een van de volgende eisen:

 • bij bedrijfsgebouwen bedraagt de energiebesparing bedraagt ten minste 0,2 Nm³, maar niet meer dan 1 Nm³ aardgasequivalenten per jaar, per geïnvesteerde euro,
 • bij processen bedraagt de energiebesparing ten minste 0,6 Nm³, maar niet meer dan 1,5 Nm³ aardgasequivalenten per jaar, per geïnvesteerde euro,
 • bij transportmiddelen bedraagt de energiebesparing ten minste 0,2 Nm³, maar niet meer dan 0,8 Nm³ aardgasequivalenten per jaar, per geïnvesteerde euro,
 • bij duurzame energie wordt voor tenminste 70% gebruik gemaakt van zonne-energie of waterkracht.

Milieu-investeringsaftrek MIA en Vamil

De MIA biedt extra belastingaftrek aan ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Afhankelijk van de aard van uw investering, mag u 15%, 30% of 40% van het investeringsbedrag aftrekken. Maar u mag niet voor hetzelfde bedrijfsmiddel én EIA én MIA ontvangen. U kunt op de Milieulijst zien, welke investeringen in 2010 in aanmerkingen komen en hoe hoog de percentages zijn.

Vaak wordt de MIA gecombineerd met de Vamil, de Willekeurige afschrijving Milieu-investeringen. U mag dan versneld afschrijven en bijvoorbeeld de totale investering in het jaar van aanschaf aftrekken. Daardoor wordt uw fiscale winst in dat jaar veel lager en betaalt u dus veel minder winstbelasting.

Voor Vamil komen ook investeringen lager dan € 2.200,00 (maar hoger dan € 450,00) in aanmerking. Overigens is de Vamil op het moment min of meer overbodig, omdat we sinds 2009 de Regeling tijdelijke willekeurige afschrijving hebben.

Regeling tijdelijke willekeurige afschrijving

Vanwege de economische crisis vindt de overheid het extra belangrijk dat we met zijn allen veel investeren. Om ons daartoe te verleiden heeft het Ministerie van Financiën de ‘Regeling tijdelijke willekeurige afschrijving’ in het leven geroepen. Die regeling geldt sinds 2009 en houdt in dat u al uw investeringen willekeurig mag afschrijven. U mag daarom zelf bepalen over hoeveel jaren u afschrijft, met een minimum van twee jaar.

De regeling is behoorlijk succesvol en er is al aangekondigd dat deze in 2011 nog steeds van toepassing zal zijn. Starters, dus ook startende zzp’ers, die drie jaar of minder aan het urencriterium voldoen mogen altijd aftrekken, ook zonder die tijdelijke regeling.

Factuur voorbeelden
Offerte voorbeelden
Urenregistratie voorbeelden

Vakgebieden

Zzp opdrachten en klussen voor zzp’ers, klussers en freelancers

Vakgebieden voor zelfstandige ondernemers zoals zzp’ers, klussers en freelancers met zzp opdrachten en klussen geplaatst door bedrijven en particulieren met een klus in of om het huis. Bent u particulier en wilt u uw tuin laten bestraten, een schutting plaatsen of een boom omzagen, plaats dan vrijblijvend uw klus. Niet alleen voor uw tuinklussen, ook voor het plaatsen van een dakkapel, keuken of een nieuwe verflaag of behang kunt u hier terecht. Bedrijven met een zzp opdracht kunnen ook vrijblijvend plaatsen. Zoekt u een zzp’er voor een tijdelijke aanstelling in de zorgverlening of voor een opdracht in de bouw of metaal, plaats dan uw zzp opdracht en zzp’ers zullen reageren en u een offerte aanbieden voor de werkzaamheden.