Log in als opdrachtgever of zzp’er met uw e-mailadres en wachtwoord. Heeft u nog geen logingegevens? Dan kunt u zich registreren.

Inloggen of registreren.

  • .
Sluiten
Wachtwoord vergeten

De kosten die u maakt voor uw zelfstandige onderneming zijn in principe aftrekbaar van de winst. Zelf bepaalt u welke kosten u maakt. Zijn het zakelijke kosten kunt u ze van de winst aftrekken. Als ondernemer heeft u recht op verschillende aftrekposten.

Fiscale aftrekposten

Fiscale aftrekposten voor zelfstandigen

Daarmee trekt u bij uw aangifte een bedrag af van uw winst, waardoor u minder belasting betaalt. De aftrekposten kunt u alleen gebruiken als u zzp’er of zelfstandig ondernemer bent voor de inkomstenbelasting.

Urencriterium voor aftrekposten

Voor sommige aftrekposten geldt het urencriterium. Dit houdt in dat u jaarlijks minimaal 1.225 uur aan uw bedrijf besteedt.

Met aftrekposten kunt u uw belastbaar inkomen verlagen en hoeft u dus minder belasting te betalen, wat we natuurlijk allemaal graag willen. Aan het gebruik van aftrekposten zijn echter voorwaarden verbonden.

Voor startende zzp’ers heeft de belastingdienst een aantal interessante startersfaciliteiten in het leven geroepen. Op deze pagina worden de verschillende soorten aftrekposten besproken zoals:

  • zelfstandigenaftrek,
  • startersaftrek,
  • arbeidsongeschiktheid,
  • meewerkaftrek,
  • fiscale oudedagsreserve (FOR),
  • willekeurige afschrijving,
  • MKB-vrijstelling,
  • investeringsaftrek.

Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek is een aftrekpost bij de berekening van de winst. U komt hiervoor in aanmerking als u het bedrijf zelf drijft (of samen met anderen) en voldoet aan het urencriterium (u besteed jaarlijks minimaal 1.225 uur aan uw bedrijf). De aftrek hangt af van de hoogte van de winst uit onderneming. Hoe hoger de winst, hoe lager de zelfstandigenaftrek.

Startersaftrek

De startersaftrek is een extra aftrek voor startende ondernemers. Deze komt bovenop de zelfstandigenaftrek en bedraagt € 2.110,00. Een ondernemer komt in aanmerking voor startersaftrek als hij recht heeft op zelfstandigenaftrek, in de voorgaande 5 jaren niet meer dan 2 maal de zelfstandigenaftrek toepaste en in minimaal 1 van deze jaren geen onderneming dreef.

Een startende ondernemer kan dus 3 achtereenvolgende jaren profiteren van de startersaftrek.

Arbeidsongeschiktheid

Als u arbeidsongeschikt bent en een eigen onderneming start, dan heeft u recht op een specifieke startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid. Daarbij gelden andere criteria en bedragen.

Meewerkaftrek

De meewerkaftrek is een bepaald bedrag dat u van uw winst kunt aftrekken als uw partner onbetaald meewerkt in uw onderneming. U moet dan wel voldoen aan het urencriterium. Het bedrag dat u kunt aftrekken hangt af van de hoogte van uw winst en het aantal uren dat uw partner meewerkt.

Fiscale oudedagsreserve (FOR)

De fiscale oudedagsreserve (FOR) is een bepaald bedrag dat u opzij mag zetten om te sparen voor uw oudedagsvoorziening. Over dat bedrag hoeft u voorlopig geen belasting te betalen; u krijgt daarvoor uitstel van betaling. Een voorwaarde is dat u voldoet aan het urencriterium. Jaarlijks kunt u maximaal 12% van de winst uit uw bedrijf reserveren. Het bedrag mag niet hoger zijn dan € 11.811,00 (2010) en mag niet hoger zijn dan uw ondernemingsvermogen. Met de FOR alleen heeft u nog geen oudedagsvoorziening.

Willekeurige afschrijving

Startende ondernemers kunnen de aanschafkosten van bedrijfsmiddelen ‘willekeurig afschrijven’. Dat wil zeggen dat u zelf mag bepalen hoeveel u afschrijft. Een voordeel van willekeurig afschrijven op de korte termijn is dat u door veel af te schrijven minder winst heeft of zelfs verlies lijdt, waardoor u minder belasting betaalt of u zelfs belasting terug krijgt. De regeling geldt voor de eenmanszaak, vennootschap onder firma (VOF), commanditaire vennootschap (CV) of maatschap en op voorwaarde dat de ondernemer recht heeft op startersaftrek. Daarnaast gelden er voor deze regeling nog enkele aanvullende eisen.

MKB-vrijstelling

De MKB-vrijstelling is een aftrekpost op de winst. Ondernemers hoeven geen belasting te betalen over 12% van de winst. De vrijstelling wordt berekend over de winst nadat deze is verminderd met de andere aftrekposten die voor ondernemers gelden, zoals zelfstandigenaftrek. De aftrekpost geldt voor alle ondernemers, dus ook voor deeltijdondernemers.

Investeringsaftrek

Naast de bovenstaande regelingen gelden nog een aantal algemene aftrekposten voor investeringen, de investeringsaftrek. Investeringsaftrek bestaat uit een bedrag dat u van uw winst mag aftrekken in het jaar dat u een investering heeft gedaan. Hierdoor wordt uw bruto winst lager en hoeft u dus minder belasting te betalen. Hoe meer u investeert, hoe hoger het bedrag dat u af mag trekken.

Factuur voorbeelden
Offerte voorbeelden
Urenregistratie voorbeelden

Vakgebieden

Zzp opdrachten en klussen voor zzp’ers, klussers en freelancers

Vakgebieden voor zelfstandige ondernemers zoals zzp’ers, klussers en freelancers met zzp opdrachten en klussen geplaatst door bedrijven en particulieren met een klus in of om het huis. Bent u particulier en wilt u uw tuin laten bestraten, een schutting plaatsen of een boom omzagen, plaats dan vrijblijvend uw klus. Niet alleen voor uw tuinklussen, ook voor het plaatsen van een dakkapel, keuken of een nieuwe verflaag of behang kunt u hier terecht. Bedrijven met een zzp opdracht kunnen ook vrijblijvend plaatsen. Zoekt u een zzp’er voor een tijdelijke aanstelling in de zorgverlening of voor een opdracht in de bouw of metaal, plaats dan uw zzp opdracht en zzp’ers zullen reageren en u een offerte aanbieden voor de werkzaamheden.