Factuur

Kennisartikelen over facturen voor zelfstandige ondernemers

Als zzp’er dient u een degelijke facturenadministratie bij te houden voor onder andere de btw aangifte. Een factuur moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Een factuur maakt u voor al uw geleverde zzp diensten aan andere ondernemers en afnemers die geen ondernemer zijn zoals particulieren. Er zijn ook situaties waarin u niet hoeft te factureren. Op een factuur vermeldt u de verplichte gegevens en u dient uw facturen te bewaren.

Alle facturen die u verstuurt of ontvangt, per brief of digitaal, bewaart u in uw administratie. Dit is een verplicht onderdeel van uw boekhouding zodat de Belastingdienst uw administratie kan controleren. Facturen bewaart u in de vorm waarin u ze hebt verstuurd of ontvangen. Heeft u een factuur digitaal ontvangen, dan slaat u de factuur digitaal op in uw archief.

Facturen die u verstuurd of ontvangt dient u minimaal voor de periode van 7 jaar te bewaren.

Factuureisen

Een factuur kunt u niet zomaar maken en versturen, een factuur dient aan een aantal verplichte onderdelen te voldoen. Vermeld op uw facturen altijd de volgende basisgegevens:

 • uw naam en bedrijfsnaam en de naam van de afnemer,
 • het adres van uw onderneming en het adres van de afnemer, het vermelden van alleen een postbusnummer is niet voldoende,
 • uw btw-nummer,
 • uw KvK-nummer,
 • de datum waarop de factuur wordt verstuurt,
 • een factuurnummer dat bestaat uit een uniek volgnummer,
 • een omschrijving van de diensten en producten die u heeft geleverd,
 • het aantal geleverde diensten of producten,
 • het bedrag, exclusief btw, dat u in rekening brengt,
 • het btw-tarief,
 • het btw-bedrag.

Voor de afronding van het btw-bedrag gebruikt u de rekenkundige methode. Bestaat het bedrag van de verschuldigde btw op uw factuur uit meer dan twee cijfers achter de komma, dan rondt u het derde cijfer achter de komma af op hele centen.

Alles over factuur